Producten

NBWO heeft een diversiteit aan producten om al haar klanten en doelgroepen zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.

Algemeen

Het modelmatig waarderen (geautomatiseerde waardebepalingsmodellen) van woningen is begin jaren negentig ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het gebruik van waarderingsmodellen is hier volledig geaccepteerd en uitgegroeid tot een bedrijfstak waar veel bedrijven in opereren.

NBWO en modelmatige waarderen

De trend van modelmatig waarderen van woningen, is halverwege de jaren negentig door NBWO naar Nederland gehaald. In eerste instantie stonden bedrijven huiverig tegenover deze innovatie. Veel bedrijven twijfelden over de betrouwbaarheid van de modellen. Er zijn echter nationale en internationale richtlijnen uitgegeven waaraan de automatische waardebepalingen moeten voldoen. Modelmatige woningwaardering heeft zich nu al voor veel bedrijven bewezen. Bedrijven uit verschillende branches hebben met woningwaardemodellen structurele besparingen weten te realiseren.