Systematiek

Modelmatige woningwaardering is een taxatie van een woning zonder dat deze daarvoor hoeft te worden bezichtigd. Op basis van verzamelde gegevens en statistische analyses kan een betrouwbare waardebepaling worden afgegeven.

Historie

Het modelmatig waarderen (geautomatiseerde waardebepalingsmodellen) van woningen is begin jaren negentig ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het gebruik van waarderingsmodellen is hier volledig geaccepteerd en uitgegroeid tot een bedrijfstak waar veel bedrijven in opereren.

Geschat wordt dat in 2002 meer dan 10 miljoen modelmatige taxaties zijn uitgevoerd. In vergelijking met 1996 is dit een stijging van 400%. Hypotheekmaatschappijen zijn in de VS de grootste afnemers van modelmatige waardebepalingen. De betrouwbaarheid van woningwaarde modellen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Mede hierdoor is de afzet van woningwaarde modellen in de VS sterk gestegen.

Brede acceptatie

De trend van modelmatig waarderen van woningen, is halverwege de jaren negentig door NBWO naar Nederland gehaald. In eerste instantie stonden bedrijven huiverig tegenover deze innovatie. Veel bedrijven twijfelden over de betrouwbaarheid van de modellen. Er zijn echter nationale en internationale richtlijnen uitgegeven waaraan de automatische waardebepalingen moeten voldoen. Modelmatige woningwaardering heeft zich nu al voor veel bedrijven bewezen. Bedrijven uit verschillende branches hebben met woningwaardemodellen structurele besparingen weten te realiseren.

Hoe betrouwbaar is het NBWO model?

De nauwkeurigheid van de waardebepaling van een woning is voornamelijk afhankelijk van de volgende factoren:

  • De prijsklasse van de woning
  • De homogeniteit van de woningen in de directe omgeving
  • Het aantal eerdere verkopen in de omgeving
  • De specifieke locatie in Nederland
  • Het perceeloppervlak

Bovenstaande factoren bepalen mede hoe nauwkeurig een waardebepaling met het NBWO model is. Omdat deze nauwkeurigheid per woning kan verschillen, wordt bij elke waardebepaling een minimum- en maximumwaarde weergegeven. De spreiding tussen deze twee waarden bepaalt de nauwkeurigheid van de meting. Het is van belang te onderkennen dat een verschil tussen een modelmatig berekende waarde en de uiteindelijk gerealiseerde verkoopprijs van een woning in de praktijk altijd kan voorkomen. De uiteindelijke verkoopprijs van een woning is namelijk ook afhankelijk van subjectieve factoren, die ook voor een taxateur niet te voorspellen zijn. De modellen van NBWO worden evenwel voortdurend aangescherpt aan de hand van de laatste gerealiseerde verkopen en garanderen in ieder geval een volledig objectieve waardering van woningen.