Toepassingen

U wilt (een deel van) de panden die u in beheer heeft van een waarde voorzien en u wilt dit zo optimaal mogelijk doen? Zijn er taxateurs voor nodig of kan dit met een computerprogramma? Bestaan er computers met rekenmodellen? Is er een programma waarmee ik het zelf kan doen? Ik heb een databestand, kan ik dat gebruiken, wat is de kwaliteit van de data?

Dit is een greep uit de vragen die NBWO voor u kan beantwoorden. NBWO beschikt over de kennis van de Nederlandse vastgoedmarkt, over statistische kennis en kennis op het gebied van ICT.

Kennisgebieden

De kennisgebieden van NBWO waarop u een beroep kunt doen zijn:

  • Waardebepaling van vastgoed
  • Statistiek
  • Risicomodellen
  • Basel III
  • IFRS / US GAAP

Op het moment dat u een waarderingsvraagstuk heeft kan NBWO u ondersteunen en de beste oplossing kiezen. In bepaalde gevallen kan het advies zijn, schakel taxateurs in, in andere gevallen is een modelmatige waardebepaling de oplossing.

Werkwijze

U wilt de waarde van een of meerdere panden bepalen. Op het moment dat u NBWO inschakelt, wordt standaard de volgende procedure doorlopen:

  • Definitie vraagstelling / opdracht
  • NBWO onderzoekt geschikte methode(n) en hulpmiddelen
  • Onderzoek databehoefte en beschikbare data
  • Uitbrengen advies

De stappen twee en drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zullen meestal parallel aan elkaar verlopen. Immers, het kan zijn dat de meest geschikte oplossing een modelmatige waardebepaling is, maar dat dit niet mogelijk is door gebrek aan beschikbare data.